»  
Czech Republic
 
NGO Market 2017

Environment

Crisis, Humanitarian and Development Aid

 • ADRA ˧
 • Arcidiecézní charita Praha ˧
 • Bez mámy ˧
 • Brontosauři v Himálajích ˧
 • CARE ˧
 • Centrum Dialog o.p.s. ˧
 • Česko - Moldavské Centrum pro Hospodářskou Spolupráci ˧
 • Český červený kříž ˧
 • Člověk v tísni ˧
 • Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce ˧
 • Humanitas Afrika, o.p.s. ˧
 • Informační centrum OSN ˧
 • Jeden svět o. p. s. ˧
 • Lékaři bez hranic ˧
 • SIRIRI o.p.s. ˧
Social Services and Health

 • ADAM - autistické děti a my,z.s. ˧
 • ALSA,z.s. ˧
 • Amelie ˧
 • ANGELMAN CZ, spolek ˧
 • Asistence, o. p. s. ˧
 • AVPO ČR ˧
 • Azara sociální, z.s. ˧
 • Borůvka Praha o.p.s. ˧
 • Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. ˧
 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. ˧
 • Centrum pro integraci cizinců ˧
 • Centrum sociálních služeb Praha ˧
 • CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin, CkD z.s. ˧
 • Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. ˧
 • Česká unie neslyšících, z.ú. ˧
 • DEBRA ČR, z.ú. ˧
 • Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze ˧
 • Diakonie Praha ˧
 • Diakonie Zvonek ˧
 • Dílna Eliáš, z.s. ˧
 • DMO POBYTY z.s. ˧
 • Dobrá rodina, o. p. s. ˧
 • EDA ˧
 • Fokus Praha ˧
 • FOKUS Vysočina, z.ú. ˧
 • Fosa, o. p .s. ˧
 • Hnutí za aktivní mateřství ˧
 • Hospic svatého Lazara v Plzni ˧
 • Charita Česká republika ˧
 • IFMSA Česká republika ˧
 • Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú. ˧
 • Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. ˧
 • Kvalitní podzim života, z.ú. ˧
 • Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. ˧
 • Lékořice, z.s. ˧
 • Letní dům, z.ú. ˧
 • Liga proti rakovině Praha z.s. ˧
 • Linka bezpečí, z.s. ˧
 • Loono ˧
 • Lumen Christi nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené ˧
 • Magdaléna, o. p. s. ˧
 • Mamma HELP z.s. ˧
 • Mobilní hospic a domácí péče Most k domovu Praha ˧
 • MYGRA-CZ ˧
 • Na počátku, o.p.s. ˧
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ˧
 • Nadace Krása pomoci ˧
 • Nadace Leontinka ˧
 • NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.) ˧
 • Neposeda ˧
 • Nevypusť Duši ˧
 • NRZP ČR ˧
 • Okamžik, z. ú. ˧
 • Parent Project, z.s. ˧
 • Pestrá společnost ˧
 • Plňme přání ˧
 • POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s ˧
 • Poradna pro integraci ˧
 • Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. ˧
 • Pražská organizace vozíčkářů, z. s. ˧
 • PRO Gaudia, z. ú. ˧
 • PROGRESSIVE, o.p.s. ˧
 • Proxima Sociale ˧
 • Rett Community, z. s. ˧
 • Sdružení celiaků ČR, z. s. ˧
 • Sdružení pěstounských rodin ˧
 • Sdružení TULIPAN, z.s. ˧
 • SNN v ČR, z.s. ˧
 • SOS dětské vesničky ˧
 • SPMP Praha -sever,společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v * ČR-Praha sever ˧
 • Společnost "E" / Czech Epilepsy Association, z.s. ˧
 • Společnost pro ranou péči ˧
 • Spolek SFinga ˧
 • Středisko celostátních programů a služeb, Diakonie ČCE ˧
 • Středisko Černý Most, Diakonie Církve bratrské ˧
 • Středisko náhradní rodinné péče, spolek ˧
 • Totum z.s. ˧
 • Tyfloservis, o.p.s. ˧
 • Unie porodních asistentek ˧
 • Unie Roska ˧
 • VedleSebe.cz ˧
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ˧
 • Willík - spolek pro Williamsův syndrom ˧
 • Život 90 ˧
 • Život dětem, o.p.s. ˧
© the authors changed: October 7, 2017